(LT)

Privatumo politika

UAB „ICECO HOLDING“, UAB „ICECO LEDAI“, UAB „ICECO TRADE“ ir UAB „ICECO ASSETS“ – toliau „Mes“ yra įsipareigoję gerbti ir saugoti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šią privatumo politiką, kuria Mes visada vadovaujamės rinkdami ir naudodami Jūsų duomenis. Siekiame pateikti informaciją kaip galima aiškiau, bet jei iškiltų papildomų klausimų – prašome kreiptis adresu dap@iceco.lt.

 1. Kas mes esame?

UAB “ICECO ASSETS”

Registruotos buveinės adresas: Ledo g. 1, Liepynai, Marijampolės sav., LT-68126.

Juridinio asmens kodas: 30255324

UAB „ICECO TRADE“

Registruotos buveinės adresas: Ledo g. 1, Liepynai, Marijampolės sav., LT-68126

Juridinio asmens kodas: 135577087

UAB „ICECO LEDAI“

Registruotos buveinės adresas: Ledo g. 1, Liepynai, Marijampolės sav., LT-68126.

Juridinio asmens kodas: 304096588

UAB „ICECO HOLDING“

Registruotos buveinės adresas: Ledo g. 1, Liepynai, Marijampolės sav., LT-68126

Juridinio asmens kodas: 303356385

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas:

El. paštas: dap@iceco.lt

 1. Kokius duomenis Mes renkame ir kada?

2.1. Kai dalyvaujate mūsų lojalumo programoje:

 • Asmenų, dalyvaujančių lojalumo programoje, mes prašome tokių duomenų: vardo, pavardės, telefono nr., pašto, adreso, miesto.
 • Vardas ir pavardė mums yra reikalingi Jūsų indentifikavimui.
 • Informacija apie miestą mums yra reikalinga tam, kad pateiktumėm konkrečiam miestui teikamą pasiūlymą.
 • Telefono Nr. ir kontaktinis el. paštas yra naudojamas informacijai apie paslaugą suteikti (pvz. pranešimas apie kortelės veikimo sutrikimus arba kortelės praradimą) arba tada, kai sutinkate gauti informacinius pranešimus apie mūsų prekes.

2.2. Kai sutinkate gauti naujienlaiškius apie mūsų prekes:

 • Jeigu duosite sutikimą, mes rinksime ir naudosime Jūsų el. paštą.

2.2.3. Kai sutinkate gauti informaciją į telefoną SMS žinute:

 • Jeigu duosite sutikimą, mes rinksime ir naudosime Jūsų telefono numerį.

2.2.4. Kai atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą:

 • Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums el. paštu arba per darbo skelbimų portalus, duomenis tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome siekio sudaryti sutartį pagrindu. Kandidatų pateiktus asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas Jūsų sutikimas.

2.2.5. Kai yra sudaromos sutartys su tiekėjais, klientais ar partneriais:

 • Sudarydami sutartis su įmonėmis ir siekdami sklandaus ir efektyvaus bendradarbiavimo, prašome įmonių nurodyti atsakingus kontaktinius asmenis. Šiam tikslui įgyvendinti, renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis telefono Nr., kontaktinis el. paštas.
 • Jeigu asmuo veikia įgaliojimo pagrindu papildomai laikysime įgaliotinio asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

2.2.6. Kai pateikiate skundą:

 • Siekdami tinkamai atsakyti ir sureaguoti į Jūsų skundą Mes prašome pateikti šiuos duomenis: vardas, telefono Nr. ir el. paštas. Papildomai gauname skundo aprašymą bei datą. Kokybės užtikrinimo tikslais skundai yra archyvuojami. Prieš tai juos nuasmeninus lieka šie duomenys (data ir skundo aprašymas).
 1. Kiek laiko mes laikome bei saugome Jūsų informaciją?
Kai dalyvaujate mūsų lojalumo programoje Iki dalyvavimo lojalumo programoje pabaigos.
Kai sutinkate gauti naujienlaiškius apie mūsų prekes Iki tol, kol neatšauksite sutikimo ir visą laiką po to tam, kad atsimintumėme, kad sutikimą atšaukėte.
Kai sutinkate gauti informaciją į telefoną SMS žinute Iki tol, kol neatšauksite sutikimo ir visą laiką po to tam, kad atsimintumėme, kad sutikimą atšaukėte.
Kai atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą Iki atrankos laikotarpio pabaigos, nebent duosite atskirą sutikimą informacijai laikyti.
Kai yra sudaromos sutartys su tiekėjais, klientais ar partneriais Iki tol, kol šie duomenys bus reikalingi sutarties vykdymui.
Kai pateikiate skundą 1 mėnesį po skundo išsprendimo dienos.
 1. Su kuo mes dalinamės informacija

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti sistemas ir saugoti jos duomenis.

Sąrašas partnerių kuriuos Mes pasitelkiame:

 • UAB „ESMS“ – pateikiant informaciją apie prekes SMS žinute;
 • Columbus IT – administruojant sistemas, duomenų bazes, kuriose yra saugomi duomenys;
 • Databank – užtikrinant sistemų saugumą, duomenų vientisumą bei konfidencialumą.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų arba mūsų klientų teises, darbuotojų ir išteklių saugumą.

 1. Kaip mes užtikriname duomenų saugumą?

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

 1. Jūsų teisės

Jūs turite ir galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

Kai dalyvaujate mūsų lojalumo programoje Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, atsisakyti dalyvauti programoje.
Kai sutinkate gauti naujienlaiškius apie mūsų prekes Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, atšaukti sutikimą.
Kai sutinkate gauti informaciją į telefoną SMS žinute Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, atšaukti sutikimą.
Kai atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, atsisakyti dalyvauti atrankoje.
Kai yra sudaromos sutartys su tiekėjais, klientais ar partneriais Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją.
Kai pateikiate skundą Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus duomenis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, nesutikti dalyvauti skundo tyrime.

Mes periodiškai peržiūrime šią Privatumo politiką, o atlikę reikšmingų pakeitimų apie tai pranešime savo interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti pakeitimus ir toliau naudotis mūsų interneto svetaine.

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (85) 271 2804, 279 1445, faks. (85) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.