2017 spalio 20 d. UAB „ICECO ledai“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį, pagal kurią iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“ UAB „ICECO ledai“ gaus 807 800 Eur. (aštuonių šimtų septynių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) finansinę paramą …