2017 spalio 20 d. UAB „ICECO ledai“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį, pagal kurią iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“ UAB „ICECO ledai“ gaus 807 800 Eur. (aštuonių šimtų septynių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) finansinę paramą UAB „ICECO ledai“ gamybinių pajėgumų ir konkurencingumo didinimui.

Projektu „UAB „ICECO ledai“ gamybinių pajėgumų didinimas bei veiklos įvairinimas, pasinaudojant Regio Invest LT+ priemone“ siekiama padidinti UAB „ICECO ledai“ produktyvumą ir įmonės darbo našumą. Projekto metu bus diegiamos modernios technologijos, kuriami nauji gamybos pajėgumai inovatyviam produktui gaminti.

Pasak Manto Šalausko, UAB „ICECO ledai“ direktoriaus, sutarties pasirašymas simboliškai įformina UAB „ICECO ledai“ naujų gamybinių galimybių vystymo startą, kurios padės bendrovei stiprėti tiek vietinėje Lietuvos rinkoje, tiek didinti bendrovės gaminamos produkcijos patrauklumą užsienio šalyse.

Projektą planuojama sėkmingai įgyvendinti iki 2019 m. balandžio mėn.

Bendra projekto vertė 2 308 000 Eur. (du milijonai trys šimtai aštuoni tūkstančiai eurų).

807 800 Eur. (aštuonių šimtų septynių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) finansavimas skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.